dnes je 23.4.2024

Input:

423 - Statutární fondy - sociální fond

28.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

423 – Statutární fondy – sociální fond

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje tvorba a čerpání statutárních fondů, které se tvoří ze zisku u obchodních korporací vždy podle platné legislativy, uzavřené společenské smlouvy, přijatých stanov a vnitřních směrnic. Nejčastěji je tvořen ze zisku sociální fond, který je zpravidla určen k využití pro zaměstnance účetní jednotky.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku

§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR

Rozvaha: Pasiva: A.III.2. – Statutární a ostatní fondy

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Tvorba statutárního fondu ze zisku 428,
431
423
2. VZ Použití statutárního fondu na tvorbu sociálního fondu na základě rozhodnutí valné hromady 431 423.A
3. BÚ,
VZ
Poskytnutí benefitu zaměstnancům – daňově účinných – předpisÚhrada k předpisu 527


333
333


221

4. BÚ,
VZ
Poskytnutí benefitu zaměstnancům – daňově neúčinných – předpis
Úhrada k předpisu
528


333
333


221

5. VZ Čerpání sociálního fondu při úhradě benefitu zaměstnanci (vrácení části sociálního fondu zpět do nerozděleného zisku) 423.B 428 423.B – Čerpání sociálního fondu – poskytnutí benefitu zaměstnancům.
6. BÚ,
VZ
Zápůjčka poskytnutá zaměstnanci ze sociálního fondu

Promítnutí poskytnuté zápůjčky na účtu sociálního fondu

Vrácení zápůjčky zaměstnancem


Promítnutí vrácení zápůjčky zpět do sociálního fondu
335.A


423.A


221


423.Z
221


423.Z


335.A


423.A
335. A – Poskytnuté zápůjčky zaměstnancům ze sociálního fondu423.Z – Čerpání sociálního fondu – poskytnuté zápůjčky zaměstnancům

Poznámka:

V případě účtování v souvislosti s tvorbou a čerpáním sociálního fondu doporučujeme

Nahrávám...
Nahrávám...