dnes je 19.5.2024

Input:

§ 49 ZDPH Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

23.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.8.49
§ 49 ZDPH Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 4 ZDPH – Základní pojmy

  • § 47 ZDPH – Sazba daně u zdanitelného plnění

  • § 48 ZDPH – Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

  • příloha č. 2 Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112 ES

Komentář:

Na základě Směrnice mohou členské státy uplatňovat sníženou sazbu daně u tzv. staveb pro sociální bydlení. Proto byla v zákoně stanovena definice staveb pro sociální bydlení. U těchto staveb je možné uplatňovat sníženou sazbu daně při jejich výstavbě i při jejich převodu (do stanovené lhůty 5 let nebo 3 roky, po uplynutí této lhůty jsou již osvobozeny od daně – viz § 56 zákona).

K § 49 odst. 1 a 2 ZDPH

Snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení a při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba mění na stavbu pro sociální bydlení.

Výčet staveb pro sociální bydlení je stanoven v § 48 odst. 5 zákona.

K § 49 odst. 3 ZDPH

Snížená sazba daně se uplatní také při dodání

  • stavby pro sociální bydlení,

  • pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,

  • práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,

  • jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než prostor pro sociální bydlení.

Jak vyplývá z výše uvedených ustanovení, sníženou sazbu DPH lze uplatnit jen u stavebních a montážních prací, nikoli u jakýchkoli jiných činností, i když souvisejí s výstavbou staveb pro sociální bydlení. Sníženou sazbu daně tak nelze uplatnit:

  • u zajištění přípravné fáze výstavby, jako jsou samostatně poskytnuté průzkumné, projektové, geologické, geodetické a kartografické práce včetně samostatně poskytnutých inženýrských prací jako například revize, výstavba inženýrských sítí na pozemku;

  • u prodeje samotného stavebního pozemku pro bytovou výstavbu nebo sociální bytovou výstavbu.

Změny ve srovnání s úpravou před novelou

Do znění § 49 byly promítnuty změny, které souvisejí se zavedením jedné snížené sazby daně.

K § 49 odst. 1 až 3 ZDPH

V § 49 odst. 1, 2 a 3 byla vypuštěna formulace o první snížené sazbě daně, neboť od 1. 1. 2024 se uplatňuje pouze jedna snížená sazba daně ve výši 12 %. I nadále tedy podléhají stanovené stavební a montážní práce snížené sazbě daně ve stejném rozsahu jako dosud.

Příklady:

Jaká sazba daně bude uplatněna u výstavby okrasných jezírek, jejichž výstavba spočívá ve vybagrování

Nahrávám...
Nahrávám...