dnes je 17.6.2024

Input:

§ 5 ZoR Bankovní rezervy a opravné položky

10.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

6.1.5
§ 5 ZoR Bankovní rezervy a opravné položky

Ing. Martin Gorčík

Úplné znění

Ustanovení související k § 5 ZoR

  • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Komentář

Komentář k § 5 odst. 1 ZoR

Banky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, mohou vytvářet ve zdaňovacím období, jako výdaj daňově účinný:

  • opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů a také

  • rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry poskytnuté bankami.

Komentář k § 5 odst. 2 ZoR

ZoR současně stanoví limit celkové výše tvorby za zdaňovací období jak pro opravné položky, tak pro rezervy na poskytnuté bankovní záruky.

Komentář k § 5 odst. 3 ZoR

V rámci tohoto ustanovení je definováno, co se rozumí pohledávkou z úvěru. Pohledávkou z úvěru je tedy pohledávka z titulu jistiny a úroku, a to za splnění dalších podmínek.

Komentář k § 5 odst. 4 ZoR

Pokud jde o bankovní záruku pak pro účely ZoR, se za bankovní záruku považuje taková, která byla poskytnuta za dluhy subjektu se sídlem nebo bydlištěm na území členského státu Evropské unie za splnění dalších podmínek.

Komentář k § 5 odst. 6 ZoR

Banka má dále možnost na vrub daňových nákladů vytvořit opravnou položku až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky bez příslušenství, a to za předpokladu, že se jedná o

Nahrávám...
Nahrávám...