dnes je 27.5.2024

Input:

§ 55 PVZÚ Postup tvorby a použití opravných položek

18.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

10.1.4.12
§ 55 PVZÚ Postup tvorby a použití opravných položek

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Úplné znění

Ustanovení související k § 55 PVZÚ

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Český účetní standard č. 005 – Opravné položky

Komentář

Komentář k § 55 PVZÚ

Opravné položky se vytvářejí pouze k účtům majetku

 • v případech snížení ocenění majetku v účetnictví prokázaném na základě inventarizace majetku a to

 • jen v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru nebo není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, například reálnou hodnotou.

Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvořených opravných položek.

První část účetní metody tedy stanoví, kdy se mají vytvářet opravné položky, nestanoví však

 • jak stanovit výši znehodnocení a tedy i výši opravné položky,

 • které případy znehodnocení lze považovat za přechodné a nikoliv za trvalé.

Východiskem pro tvorbu opravných položek je inventarizace. Opravné položky se mohou vyskytovat v zásadě u každého druhu majetku, přičemž každý druh majetku klade jiné nároky na odborné znalosti. Při provádění fyzických a dokladových inventur by měli být přítomní pracovníci proškoleni tak, aby byli schopni posoudit tvorbu (resp. rozpuštění) opravných položek ke konkrétnímu majetku.

Příčinou vzniku opravných položek bude nejčastěji případ, kdy při inventarizaci bude zjištěna výrazně nižší užitná hodnota majetku, než je jeho ocenění v účetnictví. Zejména se jedná o:

 • odcizení majetku (jakýmkoli způsobem), kdy není k datu uzavírání účetních knih k dispozici vyjádření orgánů řešících toto odcizení a není tak zřejmé, že majetek není možné získat v původním stavu zpět,

 • znehodnocení majetku, kdy výsledná částka znehodnocení není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat nebo opravit,

 • pochybnost o splacení pohledávky,

 • pochybnost o vrácení poskytnuté půjčky,

 • v případech zásob, kdy jejich obrátka je malá nebo žádná a jejich možnost zpracování (spotřeby) v rámci účetní jednotky je velmi nízká;

Nahrávám...
Nahrávám...