dnes je 27.5.2024

Input:

§ 55 ZDNV Zánik daňové povinnosti

20.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

5.1.3.3
§ 55 ZDNV Zánik daňové povinnosti

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 55 ZDNV

  • Zákonné opatření Senátu č. 340/2012 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (ZDNV)

    • - § 32
    • - § 33
    • - § 54
Komentář

Komentář k § 55 ZDNV

Uvedený režim se použije pouze pro řešení těch případů, kdy ke změně vlastnického práva k nemovité věci dojde po 1. 1. 2014, tj. pouze pro daň z nabytí nemovitých věcí.

Pokud dojde ke změně vlastnického práva do 31. 12. 2013, tj. jedná se o předmět daně z převodu nemovitostí, bude se při odstoupení od smlouvy, zániku zajišťovacího převodu práva nebo zrušení smlouvy postupovat podle § 25 ZDDP (zákona o trojdani), tzn. je třeba při splnění podmínek stanovených v zákoně o trojdani podat žádost o prominutí daně a o žádosti bude rozhodovat Generální finanční ředitelství. Je třeba připomenout, že na rozdíl od zákonného opatření, prominutím daně podle zákona o trojdani nelze řešit neplatné smlouvy. Na tyto případy se použije postup podle § 117 a násl. DŘ.

V § 55 odst. 1 ZDNV jsou vymezeny pouze situace, při kterých může dojít k zániku daňové povinnosti ve vazbě na § 54 ZDNV, ve kterém jsou uvedeny případy, kdy také vzniká předmět daně z nabytí nemovitých věcí, i když po určité době trvání vlastnictví nemovitých věcí nabyvatelem se na základě situací předpokládaných NOZ stane vlastníkem nemovitých věcí opět původní vlastní. Aby však opravdu došlo k zániku daňové povinnosti, musí nastat aktivní konání poplatníka podle § 55 odst. 2 ZDNV a současně být splněna podmínka, že vlastnické právo náleží původnímu vlastníku, popř. osobě, jejíž vlastnické právo vzniklo v důsledku existence jeho vlastnického práva. Na základě citovaného ustavení je nezbytné ve všech případech podat daňové přiznání eventuálně, pokud již byla daň vyměřena, dodatečné daňové přiznání. Daňové přiznání se bude tedy podávat i za situace, že ke splnění podmínek pro zánik daňové povinnosti dojde ještě před koncem lhůty pro podání daňového přiznání. V takovém případě se podá daňové přiznání na nulu a zároveň není třeba předkládat některé přílohy, např. znalecký posudek. Ovšem je třeba skutečnosti, které zakládají důvody pro zánik daňové povinnosti relevantně doložit. Pokud by došlo k naplnění podmínek pro zánik daňové

Nahrávám...
Nahrávám...