dnes je 27.5.2024

Input:

555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období

27.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

555 – Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období, kterými jsou náklady a výdaje příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, například náklady na přípravu a záběh výroby a náklady na výzkum a vývoj (pokud se časově rozlišují), náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení (na skladování); zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na příslušný účet účtové skupiny 38x, s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových

Nahrávám...
Nahrávám...