dnes je 22.5.2024

Input:

574 - Tvorba a zúčtování rezerv

11.8.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

574 – Tvorba a zúčtování rezerv

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycuje tvorba, užití a rozpuštění finančních rezerv podle interních směrnic účetní jednotky. Tvorba těchto rezerv není upravena ZoR, a proto je jejich tvorba daňově neuznatelným nákladem.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásady pro tvorbu a použití rezerv

§ 26 odst. 3 ZoÚ, § 16, § 31, § 57 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, části 3.1. a 3.9. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: I. – Úpravy hodnot a rezervy ve

Nahrávám...
Nahrávám...