dnes je 17.6.2024

Input:

§ 5a ZoR

11.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

6.1.6
§ 5a ZoR

Ing. Martin Gorčík

Úplné znění

Ustanovení související k § 5a ZoR

  • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR)

    • - § 2, § 5
Komentář

Komentář k § 5a ZoR

Ustanovení, které bylo včleněno do ZoR novelou danou zákonem č. 438/2003 Sb., od zdaňovacího období započatého v roce 2004, umožňuje tvořit opravné položky k úvěrům poskytnutým fyzickým osobám s bydlištěm na území členského státu Evropské unie, a to:

  • spořitelním a úvěrním družstvům,

  • ostatním finančním institucím.

Ostatní finanční institucí je přitom:

  • právnická osoba, poskytující úvěry v rámci své živnosti,

  • výnosy, včetně úroku z prodlení, z poskytnutých úvěrů představují alespoň jednu polovinu celkových výnosů v daném zdaňovacím období,

  • jejíž základní kapitál k poslednímu dni příslušného zdaňovacího období činí minimálně 2 000 000 Kč.

Ostatními finančními institucemi nejsou pro účely ZoR banky, upravené v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, které mají možnost tvořit opravné položky podle shora komentovaného § 5 ZoR.

Tyto subjekty mohou tvořit opravné položky na podobném principu jako banky, ovšem s jinak nastavenými limity a podmínkami viz § 5a odst. 1, § 5a odst. 3 a § 5a odst. 4 ZoR.

Komentář k § 5a odst. 5 ZoR

Spořitelní a úvěrní družstva a ostatním finanční instituce mohou obdobně jako

Nahrávám...
Nahrávám...