dnes je 15.7.2024

Input:

6/2002 F.z., Pokyn č. D-228: Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení

6/2002 F.z., Pokyn č. D-228: Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení
Pokyn č. D-228
Postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení
 
Referent: Ing. Hofmanová, tel. 5704 3442
Č. j. 182/108 686/2001
Mgr. Marie Bartošová, tel. 5704 2128
 
Tímto pokynem se upravují některá specifika při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinností značení. Pokyn vychází z ustanovení § 133, § 136 a § 144 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celní zákon”), z ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních”) a z ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
Celní zákon v ustanovení § 133 odst. 1 vyjmenovává celní režimy s podmíněným osvobozením od cla (tranzit, uskladňování v celních skladech, aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému, přepracování pod celním dohledem a dočasné použití). V případě, že podmínky stanovené celními předpisy, případně rozhodnutím celního úřadu, jsou dodrženy, je přiznáno plné osvobození a celní dluh nevzniká.
Podle ustanovení § 13h celního zákona mohou celní orgány podmínit propuštění zboží do režimu s podmíněným
Nahrávám...
Nahrávám...