dnes je 19.7.2024

Input:

61/2004 F.z., Pokyn č. D-274: k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005

61/2004 F.z., Pokyn č. D-274: k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005
Pokyn č. D-274
k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů
ve zdaňovacím období 2005
 
Referent:
Katarína Dobešová, tel.: 257 042 555
Č. j.: 53/97 752/2004 - 532
 
Ing. Marcel Pitterling, tel.: 257 042 115
ze dne 3. ledna 2005
Ministerstvo financí České republiky s cílem zajistit ve zdaňovacím období 2005 jednotný postup při uplatňování § 35d zákona č. 669/2004 Sb., který se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů”) a posouzení nároku na měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě v domácnosti, poskytovaného poplatníkovi s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky definovanými v ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů, plátcem daně (zaměstnavatelem) v průběhu zdaňovacího období formou měsíčního daňového bonusu, sděluje:
Nárok na výplatu měsíčního daňového bonusu náleží u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky podle ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů při splnění ostatních podmínek za existence jeho měsíčního zdanitelného příjmu, v úhrnu alespoň ve výši minimální mzdy.
Při posouzení nároku na výplatu měsíčního daňového bonusu u poplatníka s příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů, které mu plynou výlučně na základě smluvních vztahů, jež nelze označit za pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah ve smyslu nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů, se pro daňové účely použije ve zdaňovacím období 2005 vždy částka minimální mzdy stanovená v ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) cit. nařízení vlády, platná pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou, ve výši částky 7.185,- Kč, krácené na 75 % u poživatele částečného invalidního důchodu a na 50 % u poživatele plného invalidního důchodu. Jedná se
Nahrávám...
Nahrávám...