dnes je 23.5.2024

Input:

§ 6a Plátci

2.5.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.2.60001
§ 6a Plátci

Ing. Hana Straková

§ 6a

Osoba povinná k dani, která:

 1. uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s jinými osobami povinnými k dani na základě smlouvy o sdružení 10) nebo jiné obdobné smlouvy, je plátcem ode dne, kdy se stal plátcem kterýkoli z ostatních účastníků sdružení, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve,

 2. uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem ke společnému uskutečňování plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne uzavření této smlouvy.

 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 4a

  • § 94

  • § 94a

  • § 95

  • § 96

  • § 106

  • § 106b

  • § 106c

  • § 106d

  • Přechodná ustanovení, Článek II – body 4, 5 a 6

Plátcem se stane osoba povinná k dani, která uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně společně s jinými

Nahrávám...
Nahrávám...