dnes je 23.4.2024

Input:

§ 7 ZoÚ

18.3.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

9.1.1.8
§ 7 ZoÚ

Ing. Alena Čechová

Úplné znění

Komentář

Komentář k § 7 ZoÚ

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá (dále jen "uživatel"), činit ekonomická rozhodnutí.

Zde jsou definovány podmínky pro naplnění této povinnosti

Věrnost zobrazení = obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu a v souladu s účetními metodami, které ukládá ZoÚ.

Poctivost zobrazení = účetní metody jsou použity způsobem, který vede k dosažení věrnosti.

Pokud existuje více možností, musí účetní jednotka použít tu, která odpovídá skutečnému stavu.

Ve výjimečných případech může dojít k tomu, že použití metod stanovených tímto zákonem by nevedlo k věrnému a poctivému zobrazení předmětu účetnictví, pak účetní jednotka může postupovat odchylně od těchto metod tak, aby zajistila naplnění věrného a poctivého obrazu.

Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Pokud by nastala nějaká skutečnost, která by nepřetržitému pokračování v činnosti bránila, musí účetní jednotka metody přizpůsobit této skutečnosti a podat o tom informaci v příloze účetní závěrky.

V odstavci 4 je popsána tzv. bilanční kontinuita, tedy návaznost účetních závěrek a trvalost používaných účetních metod při sestavování účetních výkazů a oceňování. V praxi může nastat situace, že účetní závěrka nebyla sestavena tak, aby podávala správné a úplné informace o účetní jednotce, případně zobrazení skutečnosti v účetnictví a v účetní závěrce nebylo zcela správné. V tomto případě lze v období, za které se sestavuje účetní závěrka již v souladu s principem věrného a poctivého obrazu, vykázat skutečnosti jinak uspořádané. Nesmíme však zapomenout vždy o této změně poskytnout informaci v příloze, která je nedílnou součástí účetní závěrky.

Ustanovení související k § 7 odst. 5

Nahrávám...
Nahrávám...