dnes je 18.6.2024

Input:

§ 77 DŘ Vyloučení úřední osoby

26.9.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

8.3.6.1.8
§ 77 DŘ Vyloučení úřední osoby

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Komentář

Komentář k § 77 DŘ

V odstavci 1 jsou vymezeny objektivní i subjektivní důvody, které vedou k vyloučení úřední osoby z řízení nebo jiného postupu při správě daní pro podjatost.

Podle odstavce 2 může podjatost úřední osoby namítat i osoba zúčastněná na správě daní.

Odstavec 3 umožňuje úřední osobě, o jejíž nepodjatosti je důvodně pochybováno, provést v dané věci do doby vydání rozhodnutí o vyloučení či nevyloučení jen neodkladné úkony.

Odstavce 4 a 5 upravují postup při rozhodování o tom, zda jsou či nejsou dány důvody pro podjatost úřední

Nahrávám...
Nahrávám...