dnes je 17.6.2024

Input:

§ 78c ZDPH

18.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.11.780003
§ 78c ZDPH

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 72 - § 77
  • - § 78 – § 78b

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 173 - 175

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

V § 78c ZDPH je stanoven postup při úpravě odpočtu daně u majetku, který byl nabyt uvedenými zvláštními způsoby.

Úprava odpočtu daně se podle § 78 – § 78b obdobně provede i u majetku nabytého např. na základě rozhodnutí o privatizaci, majetku nabytého při nabytí obchodního závodu, převedeného při přeměně obchodní korporace, majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností a dalšími uvedenými způsoby. Přitom se běh lhůty pro provedení úpravy odpočtu nepřerušuje, do běhu lhůty se tedy započítává i období u původního vlastníka.

Rozdíly ve srovnání s úpravou před novelou

K § 78c odst. 1

Novelou byly v odst. 1 provedeny legislativně technické změny – namísto pojmu "prodej podniku, vklad podniku" a pojmů "obchodní společnost a družstvo" se používá v souladu s novým Občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích pojem "nabytí obchodního závodu" a "obchodní korporace".

Dále bylo v § 78c odst. 1 zcela přeformulováno ustanovení písm. d), které ukládalo, že povinnost úpravy odpočtu daně vzniká také v případě úmrtí plátce, kdy v jeho činnosti pokračuje oprávněná osoba. Toto ustanovení bylo nahrazeno novým

Nahrávám...
Nahrávám...