dnes je 27.5.2024

Input:

§ 9 ZDNV Ostatní věcná osvobození

9.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

5.1.1.3.4
§ 9 ZDNV Ostatní věcná osvobození

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 9 ZDNV

  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK)

    • - § 758 – Sociální družstvo
  • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (ZDDP), ve znění platném do 31. 12. 2013

    • - § 20 odst. 2 písm. g) – Osvobození od daně z převodu nemovitostí
Komentář

Komentář k § 9 ZDNV

V procesu reorganizace v rámci insolvenčního řízení probíhají opatření směřující k tomu, aby ve výsledku mohly být uspokojeny pohledávky věřitelů. Tato opatření by měla vést jednak k sanaci hospodaření úpadce podle soudem schváleného reorganizačního plánu a současně k alespoň částečnému uspokojení pohledávek věřitelů. Zdanění nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem by znamenalo finanční zatížení věřitele, jehož majetkové nároky mohou být samotným odsouhlasením reorganizačního plánu oslabeny a ne vždy vypořádány v plné výši. Proto bylo v zákonném opatření založeno osvobození pro tyto případy. Obdobné osvobození bylo upraveno u daně z převodu nemovitostí v § 20 odst. 2 písm. g) ZDDP platného do 31. 12. 2013. Podle § 9 odst. 1 písm. b) ZDNV je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci při vložení této nemovité věci do sociálního družstva nebo do evropského fondu sociálního podnikání.

Sociální družstvo je v zákoně o obchodních korporacích vymezeno jako družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Evropský fond sociálního podnikání je vymezen právem Evropské unie jako subjekt kolektivního investování, který investuje stanovenou formou alespoň 70 % celkových kapitálových vkladů a nesplaceného upsaného kapitálu do jiných evropských fondů sociálního podnikání nebo do podniků, které při splnění dalších

Nahrávám...
Nahrávám...