dnes je 22.5.2024

Input:

Aktuální informace - 2. část (změny v zákoně o rezervách)

26.3.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.1.2 Aktuální informace – 2. část (změny v zákoně o rezervách)

RNDr. Ivan Brychta

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR), byl pro rok 2015 novelizován stejně jako zákon o daních z příjmů zákonem č. 267/2014 Sb. (na základě sněmovního tisku č. 252). I když změn není tolik (pouze 3 změnové body a 4 body přechodných ustanovení), přesto je výklad zejména ve vztahu ke změnám v § 8a ZoR poměrně komplikovaný, neboť je třeba znát i celou genezi změn, jakými toto ustanovení prošlo již na přelomu let 2013/2014.

Úprava pro pohledávky vzniklé do 31. 12. 2013

Původní znění § 8a ZoR ve znění do 31. 12. 2013, tj. postupná tvorba opravných položek k pohledávkám v návaznosti na počet měsíců po splatnosti, se aplikuje k nepromlčeným pohledávkám vzniklým do 31. 12. 2013. Zdůrazněme, že jde o datum vzniku, kdežto samotná výše opravné položky se řídí dobou uplynulou od jejich splatnosti:

 • 20% tvorba je umožněna, je-li pohledávka po splatnosti více jak 6 měsíců,

 • 33% tvorba se týká pohledávek po splatnosti více jak 12 měsíců,

 • 50% tvorba je možná pro pohledávky po splatnosti více jak 18 měsíců, a dále

 • 66% tvorba pro pohledávky po splatnosti více jak 24 měsíců,

 • 80% tvorba pro pohledávky po splatnosti více jak 30 měsíců, a

 • 100% tvorba pro pohledávky po splatnosti více jak 36 měsíců.

Přitom při vyšší tvorbě jak 20 % a u pohledávek s rozvahovou hodnotou nad 200 000 Kč se vyžaduje tzv. aktivní vymáhání, tj.

 • rozhodčí řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., nebo

 • soudní řízení, nebo

 • správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.,

jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní.

Tento režim, platný pro pohledávky vzniklé do 31. 12. 2013 jsme popsali podrobně i z toho důvodu, že takových pohledávek se změna přijatá od 1. 1. 2015 netýká.

Úprava pro pohledávky vzniklé od 1. 1. 2014

Změna se týká až těch pohledávek, které vznikly od roku 2014. U nich byl až do 31. 12. 2014 nastaven následující způsob tvorby opravných položek:

 • tvorba 50 % je umožněna pro pohledávky po splatnosti více jak 18 měsíců, a

 • tvorba až 100 % pro pohledávky po splatnosti více jak 36 měsíců.

Přitom aktivní vymáhání je požadováno pouze u pohledávek cizích (nabytých postoupením) s rozvahovou hodnotou nad 200 000 Kč.

Zkrácení doby pro 100% OP

A nyní se již můžeme dostat ke změně. Ta spočívá ve snížení lhůty, po jejímž uplynutí je možné vytvořit 100% OP, z 36 měsíců na 30 měsíců. Změna je odůvodněna změnou v promlčecí době u pohledávek v obchodních vztazích, když nový občanský zákoník

Nahrávám...
Nahrávám...