dnes je 15.7.2024

Input:

Autorské honoráře z pohledu sociálního pojištění

22.11.2007, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Činnost, kterou vymezuje autorský zákon, je považována pro účely sociálního pojištění za samostatně výdělečnou činnost za podmínky stanovené v § 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů je samostatnou výdělečnou činností pouze v případě, že osoba, která tuto činnost vykonává, prohlásí, že se jedná o soustavný výkon této činnosti. V takovém případě je považována za osobu samostatně výdělečně činnou (dále je „OSVČ“). To platí i pro rok 2008, protože účinnost nového zákona o nemocenském pojištění byla odložena na 1. 1. 2009. Nový zákon o nemocenském pojištění již neobsahuje prohlašování soustavnosti výkonu činnosti.

     Soustavnost výkonu činnosti posuzuje pouze autor. I když bude činnost vykonávat nepravidelně, například jen několikrát v měsíci nebo i v roce, může prohlásit, že se jedná o soustavný výkon činnosti, nebo naopak, bude-li vykonávána soustavně, ale neprohlásí, že je vykonávána soustavně, není OSVČ. Ode dne, který uvede na tiskopise „Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“ jako den zahájení soustavnosti výkonu činnosti, se stává OSVČ. Autor si tedy sám rozhoduje o tom, zda bude či nebude považován za OSVČ pro sociální pojištění.

Příklad č. 1

Matka pětiletého dítěte je v domácnosti. Občas zašle redakci odborného časopisu příspěvek (3 až 5 x v roce), honorář činí za jednotlivý příspěvek 500 Kč až 2 000 Kč. Poněvadž si přeje být důchodově zabezpečena, podala na okresní správě sociálního pojištění (dále jen „OSSZ“) Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Žádný důvod pro to, aby byla považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, u ní netrvá, proto je OSVČ hlavní. Od měsíce, do něhož spadá den, v němž podle svého prohlášení začala vykonávat činnost soustavně, je povinna platit zálohy na důchodové pojištění.

Příklad č. 2

Odborník téměř denně připravuje podklady pro odborné publikace a články. Autorské honoráře dosahují ročně až 500 000 Kč. Je zároveň zaměstnancem výzkumného ústavu, proto je důchodově pojištěn z tohoto zaměstnání. Neprohlásil, že publikační činnost vykonává soustavně (nepředložil OSSZ Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti), není proto OSVČ. Vůči OSSZ nemá žádnou oznamovací povinnost, to znamená, že nepřeje-li si být důchodově pojištěn jako OSVČ, nekontaktuje OSSZ z důvodu, že vykonává činnost, z níž má autorské honoráře.

     Autor se může stát OSVČ z činnosti na základě autorského zákona nejdříve ode dne, v němž podle svého prohlášení začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Tento den nemůže předcházet dni, v němž OSVČ podala oznámení o zahájení činnosti. Kdykoliv může tato OSVČ oznámit, že přestala vykonávat činnost soustavně. Den, od něhož již nevykonává podle svého prohlášení činnost soustavně, nemůže předcházet dni, v němž toto oznámení učinila.

Příklad č. 3

Autor vykonával od roku 2002 činnost na základě autorského zákona a zároveň byl zaměstnancem v pracovním poměru. Nebyl OSVČ, neprohlásil, že činnost na základě autorského zákona vykonává soustavně. Dnem 31. prosince 2007

Nahrávám...
Nahrávám...