dnes je 18.6.2024

Input:

Časové odpisování

18.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

10.2.2.12.7
Časové odpisování

Ing. Miloš Hovorka

Dočasné stavby

Dočasné stavby, otvírky, technická rekultivace, důlní díla

V § 30 odst. 4 ZDP je stanoveno, že roční odpis otvírek nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace, pokud tyto nejsou součástí hmotného majetku, do jehož vstupní ceny jsou zahrnuty, dočasných staveb a důlních děl, se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Obdobně se odpisuje hmotný majetek, jehož životnost nebo doba trvání je stanovena v letech obecně závazným předpisem nebo příslušným orgánem na základě zmocnění ve zvláštním zákoně.

Matrice, formy, šablony

ZDP v § 30 odst. 5 stanoví, že u matric, zápustek, forem, modelů a šablon (v klasifikaci produkce CZ-CPA označených kódem 25.73.50 a kódem 25.73.60) se roční odpis stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby použitelnosti nebo stanoveného počtu vyrobených odlitků nebo výlisků.

Technické zhodnocení na nemovité kulturní památce

V § 30 odst. 6 ZDP je stanoveno, že u technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce (§ 29 odst. 3 ZDP) se roční odpis stanoví ve výši jedné patnáctiny vstupní ceny. Přitom každé technické zhodnocení se odepisuje vždy samostatně. Když je provedeno jedno technické zhodnocení a potom druhé, tak se podle § 29 odst. 3 ZDP každé z nich odpisuje samostatně a ne jako jedno technické zhodnocení.

Společná ustanovení k časovému odpisování

V § 30

Nahrávám...
Nahrávám...