dnes je 17.6.2024

Input:

Členské příspěvky právnickým osobám v daňové evidenci

6.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Členské příspěvky právnickým osobám v daňové evidenci

Ing. Daniela Lampová

Úvod

Daňoví poplatníci mohou být členy různých právnických osob, s čímž může být spojena povinnost hradit členské příspěvky. V ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) ZDP se uvádí jako příklad daňově uznatelných výdajů příspěvky právnickým osobám:

  • pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního právního předpisu, nebo

  • členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo k výkonu činnosti.

Podle uvedeného ustanovení jsou automatickým daňovým výdajem též:

  • příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměstnance, je-li členství zaměstnance podmínkou provozování předmětu podnikání nebo k výkonu činnosti zaměstnavatele,

  • členské příspěvky poplatníka hrazené organizacím zaměstnavatelů, Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (počínaje rokem 2014 byl zrušen 0,5% limit úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální pojištění pro uplatnění příspěvku do daňových výdajů).

Povinnost členství

Je-li členství v právnické osobě povinné, je situace velmi jednoduchá (např. příspěvek hrazený daňovým poradcem Komoře daňových poradců, příspěvek hrazený advokátem Komoře advokátů apod.) a příspěvek je bez dalšího prokazování výdajem toho období, ve kterém je příspěvek zaplacen (v daňové evidenci).

Příklad

V roce 201X je uhrazen členský příspěvek v právnické osobě s povinným členstvím na rok 201X a 201X+1. Roční výše příspěvku je 5 000 Kč.

Peněžní deník:

Rok   Číslo účetního dokladu   Popis operace   Částka v Kč   Způsob účtování  
201X        Příspěvek na rok 201X a 201X+1    10 000   daňově uznatelný výdaj   

Nepovinné členství

Ustanovení § 24 odst. 2 písm. d) ZDP vyvolává dojem, že členství, které je pro člena s ohledem na předmět jeho podnikání výhodné, avšak nikoli povinné, není dostačující pro obhajobu daňové uznatelnosti. Takový výklad však nelze přijmout a i přes určitou nejednoznačnost zákona je třeba vycházet z obecných podmínek daňové uznatelnosti dle § 24 odst. 1 ZDP. Jsou-li tedy vynaloženy výdaje prokazatelně za účelem dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, jsou daňově uznatelné. Podle § 25 odst. 1 písm. m) ZDP však daňovým výdajem není členský příspěvek poskytnutý evropskému hospodářskému zájmovému sdružení se sídlem na území České republiky (zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení).

Příklad

Účetní paní Málková vstoupila do Svazu účetních. Od členství ve Svazu účetních očekává nejen výměnu informací na úrovni základní informace a větší renomé své účetní firmy, ale i možnost získání metodických materiálů a informovanost o novinkách v účetní legislativě.

Paní Málkové nevyplývá povinnost členství ve Svazu účetních ze zvláštního zákona a ani nelze tvrdit, že k provozování své živnosti je nutné být členem. Přesto je nesporné, že zaplacené členské příspěvky jsou pro paní Málkovou daňově uznatelným výdajem podle § 24 odst. 1 ZDP, neboť slouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Domníváme se, že není ani podstatné, zda se paní Málková nějakých školení zúčastnila a z titulu členství ušetřila na kurzovném nebo zda prokazatelně využila dalších výhod, které jí členství umožňuje – podstatný je záměr. Pochopitelně prokázání záměru bude podstatně snadnější, budou-li

Nahrávám...
Nahrávám...