dnes je 19.7.2024

Input:

Formulář daňového přiznání PO 2014

24.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2015.0506.2 Formulář daňového přiznání PO 2014

Ing. Martin Gorčík

Daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání anebo opravné daňové přiznání lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem. Součástí podání jsou též přílohy vyznačené v tiskopisu daňového přiznání. V elektronické podobě je tiskopis daňového přiznání ke stažení na webových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy. Poplatníci, kteří vedou účetnictví, jsou povinni jako přílohu k daňovému přiznání předkládat účetní závěrku podle § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kterou tvoří:

  • rozvaha (bilance),

  • výkaz zisku a ztráty a

  • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené ve výše uvedených výkazech.

Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu poplatník přikládá pouze fakultativně.

Poplatník, který má zpřístupněnu datovou schránku nebo ji má zástupce daňového subjektu, má povinnost od 1.1.2015 podat daňové přiznání včetně jeho příloh elektronicky formou datové zprávy, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky nebo nepodepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci „Elektronické podání pro finanční správu”, která je k dispozici na webové adrese http://financnisprava.cz v sekci Daně elektronicky, v nabídce Daňový portál.

Pro

Nahrávám...
Nahrávám...