dnes je 15.7.2024

Input:

Funkční měna - novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2024

14.11.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2023.23.1 Funkční měna – novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2024

Ing. Pavla Strakošová

Podle stávajícího znění zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny.

Novela zákona o účetnictví, obsažená ve vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů, tzv. konsolidační balíček, od účetního období, které začne od 1. 1. 2024, umožní vedení účetnictví i v jiné než české měně.

Nově si budou moci účetní jednotky zvolit za svou měnu účetnictví i jinou měnu než Kč. Vedení účetnictví v jiné měně bude možné pouze za předpokladu, že tato jiná měna je pro účetní jednotku funkční měnou. Funkční měnou může být pouze euro, americký dolar nebo britská libra.

Funkční měna měla být původně do českých účetních předpisů zavedena prostřednictvím nového zákona o účetnictví, jehož účinnost byla odložena na dobu nejdříve od 1. 1. 2025.

Funkční měnou se rozumí měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém účetní jednotka působí. Základní koncept funkční měny vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, IAS Dopady ze změn směnných kurzů.

Účetní jednotky tak mohou jako měnu účetnictví používat namísto české měny jinou měnu, ale pouze za předpokladu, že jsou současně splněny zákonem stanovené podmínky:

  • jiná měna musí být funkční měnou dané účetní jednotky

  • a současně se musí jednat o některou ze zákonem vyjmenovaných měn, tj. euro, americký dolar nebo britskou libru.

Okruh jiných měn, které lze použít jako měnu účetnictví, je oproti IAS 21 Dopady ze změn směnných kurzů omezen pouze na euro, americký dolar nebo britskou libru, a to s ohledem na jejich stabilitu a relevanci pro české účetní jednotky.

Je zapotřebí si uvědomit, že vedení účetnictví v eurech, amerických dolarech nebo v britských librách je volbou účetní jednotky a i když měnou jejího primárního ekonomického prostředí je např. euro, účetní jednotka nemusí na euro přecházet a může dál vést účetnictví v české měně. Tato volba je pouze na rozhodnutí účetní jednotky.

Primární ekonomické prostředí

Primární ekonomické prostředí, ve kterém účetní jednotka vyvíjí svoji činnost, je obvykle prostředím, ve kterém účetní jednotka primárně vytváří a vydává peněžní prostředky. Funkční měnu si účetní jednotka určí na základě kritérií uvedených v IAS 21 Dopady ze změn měnných kurzů.

Při stanovení své funkční měny zvažuje účetní jednotka primární faktory:

a) měnu:

i) která hlavní měrou ovlivňuje prodejní ceny zboží a služeb (často je to měna, ve které jsou stanoveny a hrazeny prodejní ceny zboží a služeb), a

ii) země, jejíž konkurenční síly a právní předpisy převážně určují prodejní ceny zboží a služeb;

b) měnu, která hlavní měrou ovlivňuje osobní náklady, náklady na materiál a ostatní náklady vynaložené na prodej zboží nebo služeb (často je to měna, ve které jsou tyto náklady určeny a hrazeny).

Další podpůrné faktory, které mohou mít vliv na určení funkční měně účetní jednotky:

a) měna, v níž jsou vytvářeny zdroje z finančních aktivit (tj. dluhy a nástroje vlastního kapitálu);

b) měna, v níž jsou

Nahrávám...
Nahrávám...