dnes je 15.4.2024

Input:

Metoda nezávislé srovnatelné ceny (CUP)

10.10.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1.1.1
Metoda nezávislé srovnatelné ceny (CUP)

Ing. Michal Jelínek Ph.D.

Metoda nezávislé srovnatelné ceny srovnává cenu účtovanou v řízené transakci, tj. transakci mezi spojenými osobami, s cenou účtovanou ve srovnatelné nezávislé transakci za srovnatelných podmínek.

Nezávislá transakce je srovnatelná s transakcí mezi spojenými osobami za splnění jedné ze dvou podmínek:

1. Žádný z rozdílů mezi srovnávanými transakcemi nebo mezi podniky uskutečňujícími tyto transakce by nemohl podstatně ovlivnit cenu na volném trhu.

2. Mohou být provedeny přiměřeně přesné úpravy, aby se vyloučily podstatné dopady takových rozdílů.

Metoda nezávislé srovnatelné ceny je pro výpočet převodní ceny nejjednodušší a nejlépe vystihuje základní pravidlo principu tržního odstupu. Předpokládá však nejvyšší míru srovnatelnosti transakcí, což je v mnoha případech, zejména u unikátních transakcí, nemožné. Pokud je však možné nalézt srovnatelné transakce, tato metoda má vždy přednost před všemi ostatními.

U metody nezávislé srovnatelné ceny platí vztah: transferová cena = nezávislá cena.

Schéma: Metoda nezávislé srovnatelné ceny

Jak bylo uvedeno výše, do výpočtu transferové ceny touto metodou mohou být provedeny přiměřeně přesné úpravy, aby se vyloučily podstatné dopady v rozdílech mezi srovnávanou a kontrolovanou transakcí1. Mělo by přitom platit, že tyto úpravy musí zohledňovat objektivní skutečnost (např. srovnávaná transakce mezi nezávislými osobami je realizována v odlišném místě než transakce kontrolovaná a je

Nahrávám...
Nahrávám...