dnes je 17.6.2024

Input:

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

4.12.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.2.1.7
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Ing. Blanka Jindrová

Účetně

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku nebo goodwill vzniká v souvislosti s nabytím obchodního závodu nebo jeho samostatné části převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní, a to v závislosti na zvoleném způsobu ocenění takto nabytého majetku podle ustanovení § 24 odst. 3 ZoÚ.

Ocenění jednotlivých složek majetku

Účetní jednotka může jednotlivé složky majetku ocenit ve svém účetnictví následovně:

  • ve smyslu ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) ZoÚ bod 1 zaúčtuje jednotlivé složky nabytého majetku v zůstatkových (účetních) cenách účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením a současně účtuje o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku (oceňovací rozdíl v tomto případě představuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním nabytého podniku, nebo jeho části a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté závazky),

  • ve smyslu ustanovení §

Nahrávám...
Nahrávám...