dnes je 15.4.2024

Input:

Odměny jednatelů a členů statutárních orgánů z pohledu zákona o daních z příjmů

7.4.2010, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty
1. ODMĚNY JEDNATELE

     Odměny jednatele podléhají dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, i když jednatel není při výkonu práce pro společnost povinen dbát příkazů plátce. Podepíše-li jednatel u společnosti prohlášení k dani, má nárok na zohlednění nezdanitelných částek, slev a daňového zvýhodnění. Z odměn jednatele - daňového rezidenta jsou mu sráženy zálohy na daň z příjmů, nelze vybírat konečnou srážkovou daň ve výši 15 %.

     Na výši základu daně ze závislé činnosti má vliv také výše pojistného placeného společností (tzv. princip superhrubé mzdy). Z odměn jednatele je nutné odvádět pojistné na:

  • všeobecné zdravotní pojištění ve výši 9 % společnost, 4,5 % jednatel,

  • důchodové pojištění (pokud odměna jednatele přesáhne čtvrtinu průměrné mzdy) ve výši > 21,5 % společnost, 6,5 % jednatel.

     Pro rok 2010 činí maximální limit pro odvod pojistného z odměn jednatele 72násobek průměrné mzdy, tj., 1 707 048 Kč.

Příklad č. 1

Odměna za výkon funkce jednatele činí 40 000 Kč měsíčně.

Stanovení superhrubé mzdy Částky v Kč 
Hrubý příjem 40 000 
Pojistné placené zaměstnancem 4 400
(tj. 11 %) 
Pojistné placené zaměstnavatelem 12 200
(tj. 30,5 %) 
Superhrubá mzda 52 200 

Příklad č. 2

Odměna za výkon funkce jednatele činí 4 000 Kč měsíčně (odměna jednatele nepřesáhla čtvrtinu průměrné mzdy a nepodléhá sociálnímu pojištění).

Stanovení superhrubé mzdy Částky v Kč 
Hrubý příjem 4 000 
Pojistné placené zaměstnancem 180
(tj. 4,5 %) 
Pojistné placené zaměstnavatelem 360
(tj. 9 %) 
Superhrubá mzda (před zaokrouhlením) 4 360 

DAŇOVÉ POSOUZENÍ ODMĚNY JEDNATELE U SPOLEČNOSTI

     V ust. § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, je uvedeno, že „odměny členů statutárních orgánů“ jsou daňově neuznatelné. Toto omezení se však netýká odměny jednatele, protože jednatel není členem orgánu, ale je přímo statutárním orgánem (a to i v případě více jednatelů). Odměna jednatele je daňově účinný náklad společnosti.

Příklad č. 3

Poskytnutí nadlimitních cestovních náhrad jednateli společnosti

Jednateli, který pobíral odměnu za výkon funkce ve výši 16 000 Kč měsíčně, byly poskytnuty cestovní náhrady celkem ve výši 10 000 Kč. Z toho:

  • do limitu stanoveného zákoníkem práce 6 000 Kč - cestovní náhrady nejsou předmětem daně ze závislé činnosti,

  • nad limit stanovený zákoníkem práce 4 000 Kč - zdanitelný příjem jednatele.

Text Částky v Kč 
Odměna jednatele 16 000 
Nahrávám...
Nahrávám...