dnes je 17.6.2024

Input:

Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám

23.5.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

6.4.9.1
Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Zákonné předpisy

Z hlediska účetních předpisů je třeba se řídit:

  • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ustanovení § 26 ZoÚ,

  • vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, § 55 PVZÚ,

  • Českými účetními standardy pro podnikatele, konkrétně standardem č. 005 Opravné položky.

Z hlediska daňových předpisů je třeba se řídit:

  • zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, příslušnými přechodnými ustanoveními, jakož i § 24 odst. 2 písm. y) ZDP,

  • zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v platném znění, příslušnými ustanoveními §§ 2, 8 a 8a ZoR.

Odpis pohledávek

Při jednorázovém odpisu pohledávek je třeba dbát ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů ve znění zákona č. 438/2003 Sb., které se použije poprvé pro pohledávky vzniklé po 31. prosinci 2003. Pro pohledávky vzniklé do 31. prosince 2003 se použije ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů ve znění platném do 31. prosince 2003.

Při postupném odpisu pohledávek je třeba se řídit příslušnými přechodnými ustanoveními zákona o daních z příjmů. Celkově lze uplatnit jako výdaj (náklad) nejvýše neuhrazenou část hodnoty pohledávky nebo cenu pořízení pohledávky nabyté postoupením. Obdobně lze postupovat i u celého souboru těchto pohledávek.

Výše uvedená ustanovení nelze uplatnit u pohledávek vzniklých za společníky a

Nahrávám...
Nahrávám...