dnes je 15.7.2024

Input:

Otazníky kolem kapesného

4.4.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

     Po novele zákoníku práce k 1. 1. 2012 se často diskutuje o tom, zda se něco změnilo v poskytování kapesného zaměstnancům při zahraničních pracovních cestách, když ustanovení § 180 zákoníku práce nebylo změněno. Jaká je tedy skutečnost?

     Zaměstnavatel v podnikatelské sféře může i nadále podle § 166 odst. 2 zákoníku práce poskytnout svému zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě i jiné náhrady, než jsou uvedeny v odstavci 1, tzn., že mu při zahraniční pracovní cestě může také poskytnout kapesné. Není přitom omezen žádným limitem. Bude-li však toto kapesné vyšší, než za stejných podmínek může svému zaměstnanci poskytnout zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře, bude podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP rozdíl příjmem, který je předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků zaměstnance, a také součástí vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

     Zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře při poskytování kapesného omezen je, a to právě shora uvedeným ustanovením § 180 zákoníku práce, podle kterého může zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě poskytnout kapesné do výše 40 % zahraničního stravného stanoveného podle § 170 odst. 3 a § 179 zákoníku práce. Dikce § 180 zákoníku práce nedoznala k 1. 1. 2012 žádné změny, z čehož pak někteří vyvozují, že se kapesné i nadále vypočítává stejně jako dosud, tj. ze zahraničního stravného bez vlivu bezplatně poskytnutého jídla, tj. bez jeho krácení (snížení) za bezplatně poskytnuté jídlo charakteru snídaně, oběda nebo večeře.

     Stejně to posuzuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí, když v odpovědích na dotazy ke kapesnému uvádí, cituji: „Zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce je nadále oprávněn poskytnout zaměstnanci kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz § 170 odst. 3 ), tedy před jeho případným

Nahrávám...
Nahrávám...