dnes je 17.6.2024

Input:

Paušální částky hrazené zaměstnancům

11.8.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Paušální částky hrazené zaměstnancům

RNDr. Ivan Brychta

V následujícím textu se budeme zabývat otázkou možnosti paušalizace pravidelně se opakujících náhrad hrazených zaměstnavatelem zaměstnancům, a to se zaměřením na zaměstnavatele (OSVČ) vedoucí daňovou evidenci.

Právní úprava

Právní úprava

 • Zákon o daních z příjmů, a to zejména:

  • - § 24 odst. 2 písm. x) ZDP, podle něhož jsou paušální částky hrazené zaměstnavatelem zaměstnanci daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele
  • - § 6 odst. 7 písm. b) až d) ZDP uvádí náhrady, které lze paušalizovat
  • - § 6 odst. 8 ZDP upravuje další podmínky pro paušalizaci náhrad vyplácených zaměstnanci
 • Pokyn GFŘ D-22 bod 4 k § 24 odst. 1 (paušalizace výdajů na udržování jednotného pracovního oblečení)

 • Zákoník práce, a to § 182 ZP, podle něhož lze paušalizovat náhrady cestovních výdajů

Co lze a nelze paušalizovat

Účelem paušalizace je zjednodušení vyúčtování pravidelně se opakujících náhrad hrazených zaměstnavatelem zaměstnancům.

Paušalizovat lze např.:

 • náhrady cestovních výdajů vyplácené podle zákoníku práce,

 • výdaje na udržování osobních ochranných pracovních prostředků,

 • náhrady hodnoty mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků poskytovaných podle zákoníku práce,

 • příspěvky na udržování stejnokrojů a pracovního oblečení,

 • částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za zaměstnavatele vynaložil zaměstnanec ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel (např. telefonní hovory nebo připojení na internet z domova zaměstnance, pokud je to v určitých případech využíváno pro pracovní účely),

 • náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce.

Paušalizovat však nelze náhrady za spotřebované pohonné hmoty.

Paušalizovat ve formě finančního plnění nelze ani poskytování osobních ochranných prostředků (viz § 104 odst. 5 ZP).

Způsob prokazování

Rozhodne-li se zaměstnavatel vyplácet tyto náhrady zaměstnancům paušální částkou, je nutno oprávněnost výše paušálu prokázat na základě kalkulace skutečných výdajů a vnitřním předpisem.

Vnitřní předpis by měl obsahovat:

 • vymezení, kterých zaměstnanců se paušalizace týká,

 • druhy náhrad,

 • období, na které je paušál stanoven,

 • způsob krácení stanoveného paušálu při nepřítomnosti zaměstnance z důvodu nemoci, dovolené apod.,

 • způsob výpočtu, výši paušálu a způsob jeho vyplácení zaměstnancům.

Při použití paušalizace musí být zaměstnavatel kdykoliv v průběhu zdaňovacího období schopen prokázat oprávněnost a odůvodněnost stanovení paušálu a jeho vynaložení na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Při dodržení uvedených podmínek jsou vyplacené paušály daňově uznatelným výdajem.

Zachycení v daňové evidenci

Vyplacení paušálu se do daňové evidence zanese stejným způsobem, jakým se zachycuje nepaušalizovaný výdaj obdobného charakteru. Tedy např.:

 • náhrady cestovních výdajů 

 
výdaj ovlivňující ZD;
např. položka "provozní režie" 
 
 • mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 

 
výdaj ovlivňující ZD;
např. položka "nákup materiálu" 
 
 • příspěvek na údržbu stejnokrojů 

 
výdaj ovlivňující ZD;
např. položka "provozní režie" 
 

Stanovení paušálu

Paušalizují se jednotlivé druhy náhrad, jako např. náhrady za ubytování, náhrady nutných vedlejších výdajů apod. Při

Nahrávám...
Nahrávám...