dnes je 15.7.2024

Input:

Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech (I-2)

6.12.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

7.6.5.2
Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech (I-2)

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Přechodný rozdíl vzniká vždy, když se nerovná účetní hodnota aktiva nebo závazku daňové hodnotě. Většina přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví, jsou rozdíly časové, kdy stejný náklad nebo výnos ovlivní účetní zisk v jiném období než daňový zisk, a tudíž z nich vzniká odložená daň vždy. Dále však existují takové přechodné rozdíly, které nejsou zároveň časovými rozdíly. To je i případ přechodných rozdílů při přeměnách společností a nepeněžitých vkladech do společností, kdy pro účetnictví dochází k přecenění majetku, pro daně zůstává původní ocenění. Také v tomto případě se účtuje odložená daň v souladu s transakcí, která přechodný rozdíl vyvolala, tedy proti vlastnímu kapitálu.

Při přeměnách a vkladech do obchodních společností je účetní hodnota majetku zvýšena (nebo snížena) na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní výši. V případě přeměn se u zanikající společnosti u těch položek, které jsou přeceňovány proti vlastnímu kapitálu, odložená daň zaúčtuje stejným způsobem ještě v konečné rozvaze zanikající společnosti.

V případě nepeněžitých vkladů do obchodních společností dochází k přecenění vkládaného majetku na reálnou hodnotu, která je zpravidla vyšší než

Nahrávám...
Nahrávám...