dnes je 15.7.2024

Input:

Přeplatek

24.4.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

Přeplatek

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Základní charakteristika

Přeplatek je podle § 154 daňového řádu částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu. Přeplatek na dani z pohledu daňové evidence je částka evidovaná na osobním účtu daného daňového subjektu u příslušné daně. Přeplatek nejčastěji vzniká, když zálohy na daň převýší platnou částku daně.

Použití přeplatku správcem daně

Přeplatek může a musí použít správce daně především na úhradu nedoplatku příslušného daňového subjektu na jiné dani (resp. na jiném daňovém příjmu).

Za předpokladu, že daňový subjekt má nedoplatek na více daních (osobních daňových účtech) současně, správce daně v prvním pořadí uspokojí náklady řízení, ať se nacházejí na jakémkoli osobním daňovém účtu daňového subjektu. V dalším pořadí se pak řídí obecnými pravidly pořadí úhrady na daň s tím, že úhrada splatné daně má přednost před příslušenstvím daně atd.

Pan Pádlo má neustálé problémy s placením daní, je značně zapomnětlivý. A tak ke dni vzniku přeplatku na dani z příjmů fyzických osob (díky započítání záloh ve splatnosti) měl u finančního úřadu rovněž evidován nedoplatek na zálohách na dani silniční, dále nedoplatek na dani z přidané hodnoty a také nedoplatek na úroku evidovaném na účtu daně z přidané hodnoty.

Správce daně nejprve použije přeplatek na úhradu nedoplatku daně, pravděpodobně z přidané hodnoty, protože byla dříve splatná, pak na zálohách na dani silniční a konečně, pokud ještě něco zbude, jej použije na úhradu úroku z prodlení.

Za den úhrady nedoplatku z přeplatku na jiné dani se považuje den následující po vzniku přeplatku daně. Když ale nedoplatek vznikl později než přeplatek na dani, pak se za den úhrady nedoplatku považuje den vzniku tohoto nedoplatku.

Finanční úřad má použít přeplatek, který vznikl společnosti Smetana, s.r.o., u daně z příjmů právnických osob. Přeplatek vznikl 1. července 201X. Pokud by přeplatek použil na úhradu nedoplatku na dani z přidané hodnoty, který vznikl 25. ledna 201X, dnem úhrady nedoplatku na dani z přidané hodnoty z přeplatku na dani z příjmů právnických osob by byl den následující po vzniku přeplatku, tj. den 2. červenec 201X. Pokud by přeplatek použil až na úhradu nedoplatku daně z přidané hodnoty za zdaňovací období červenec 201X, který byl splatný 25. srpna 201X, potom by se za den úhrady přeplatkem považoval den 25. srpen 201X.

Dosti tolerantní ustanovení o dni úhrady daně z přeplatku na jiné dani může mít své úskalí, a to v případě, kdy zaplatíte přesně ve splatnosti a omylem uvedete jiné číslo daňového příjmu. Potom bude částka převedena na správnou daň s tím, že budete jeden den v prodlení a bude vám hrozit úrok z prodlení. Na druhé straně, pokud nedoplatek trvá méně než 5 dnů, úrok z prodlení se nepředepíše.

Krátkodobý přeplatek

Pro daňový subjekt by bylo nepříjemné, kdyby správce daně použil jako přeplatek na úhradu nedoplatku na jiné dani platbu, kterou daňový subjekt plní svoji povinnost, která bude splatná v krátkém časovém horizontu.

Proto daňový řád obsahuje ustanovení, které říká: Když lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že dojde do 10 dnů ode dne "vzniku přeplatku“, resp. ode dne, kdy by mohl být tento "přeplatek“ použit na úhradu nedoplatku na jiném osobním účtu daňového subjektu, ke vzniku povinnosti uhradit daň na stejném osobním daňovém účtu, přeplatek se na úhradu nedoplatku na jiném osobním daňovém účtu nepoužije.

Toto nové pravidlo by si měl každý dobře zapamatovat. Plyne z něj, že není radno, aby např. zálohy na daně z příjmů byly zaznamenány na příslušný osobní daňový účet daňového subjektu s více než desetidenním předstihem.

Společnost Šlehačka, k.s., je povinna uhradit zálohu na daň z příjmů právnických osob do 15. září. Má evidován nedoplatek na dani z přidané hodnoty splatný 25. března 2012. Pokud společnost zaplatí, dá příkaz k úhradě daně z příjmů právnických osob dne 4. září 2012, bude záležet na tom, který den bude částka připsána na účet správce daně. Kdyby byla připsána ten samý den, správce daně by mohl přeplatek převést na úhradu nedoplatku na osobním účtu daně z přidané hodnoty. Kdyby však byla platba připsána až následující den, správce daně by ji už k úhradě nedoplatku použít nemohl.

Jiný správce daně

Také jiný správce daně může požádat toho správce daně, u něhož je evidován přeplatek na některém osobním účtu daňového subjektu, aby z jím evidovaného přeplatku převedl požadovanou a dokladovanou částku na úhradu nedoplatku na osobním daňovém účtu u jiného správce daně, který o úhradu nedoplatku požádal. Správce daně k tomuto účelu použije i přeplatek, který vznikl do 30 dnů od doručení žádosti o převedení přeplatku na úhradu nedoplatku evidovaného u jiného správce daně. Vždy ale platí, že přednost má úhrada nedoplatku na jiném daňovém účtu, který je evidován tím správcem daně, u kterého vznikl přeplatek.

O tom, že přeplatek byl použit na úhradu jiné daně, musí být daňový subjekt správcem daně informován, pokud se jedná o převedení částky vyšší než 1 000 Kč.

Vratitelný přeplatek

Jestliže daňový subjekt na osobním daňovém účtu u jednoho správce daně nemá nedoplatek na jiném daňovém účtu, stává se jeho přeplatek vratitelným.

Převod přeplatku

O úhradu nedoplatku na

Nahrávám...
Nahrávám...