dnes je 16.7.2024

Input:

Registrace k daním

25.7.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

Registrace k daním

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

Registrační povinnost

Evidence daňových subjektů se u nás realizuje prostřednictvím zákonné registrační povinnosti jednotlivých daňových subjektů u místně příslušných správců daně. Tato povinnost nevzniká samostatně pouze v následujících případech:

  • zpravidla u daně z nemovitostí, kde přihlášku k registraci nahrazuje daňové přiznání, pokud poplatníkovi u stejného místně příslušného správce daně nevznikla povinnost se registrovat zejména k dani z příjmů,

  • u poplatníků daně z příjmů FO, kteří mají pouze příjmy podléhající srážkové dani,

  • u poplatníků daně z příjmů FO, kteří nemají příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu,

  • u nepodnikatelských právnických osob nevzniká povinnost registrace, pokud nemají příjmy, které jsou zdanitelné,

  • u daně dědické, daně darovací a u daně z převodu nemovitostí.

Samozřejmě je možná i kombinace výše uvedených daňových titulů. Je třeba si uvědomit, že vůdčí daní z hlediska registrace je daň z příjmů, což platí pro fyzické i právnické osoby.

Daň z příjmů

Obsáhle se termínům, které souvisí i s registrací u daně z příjmů, věnujeme v Lhůty - v daních z příjmů.

Přihláška k registraci

Registrační povinnost se plní podáním přihlášky k registraci, což jsou tiskopisy vydané ministerstvem financí, a to zvlášť pro fyzické a zvlášť pro právnické osoby. Přihlášku je třeba pozorně vyplnit (např. včetně identifikace bankovních účtů poplatníka) a doplnit všemi v tiskopisu požadovanými přílohami. Jedná se o jeden z mála případů, kdy podání musí být na příslušném formuláři.

Základní formuláře přihlášek k registraci slouží pro daně z příjmů poplatníka, formou příloh se pak řeší přihlášení k dalším daním, jako jsou daň silniční (případně daň z nemovitostí), zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, které odvádí zaměstnavatelé, nebo srážková daň z příjmů.

Daň z nemovitostí

Registrační povinnost nevzniká u daně z nemovitostí poplatníkovi tam, kde u stejného finančního úřadu není už k daním registrován anebo mu tato povinnost nevznikla. Jinak vyjádřeno k dani z nemovitostí nevzniká samostatná registrační povinnost.

Příklad
Pan Vopršálek je živnostník, který jednak vlastní byt, ve kterém trvale bydlí, a to na Praze 5, a dále chalupu v jižních Čechách. Po pořízení bytu by se měl pan Vopršálek registrovat k dani z nemovitostí, tj. vyplnit přílohu k přihlášce k registraci, ale u Finančního úřadu v Českých Budějovicích se k dani z nemovitostí (za chalupu) registrovat nemusí.

Právnické osoby

Právnické osoby jsou povinny se registrovat k daním do 15 dnů po dni svého vzniku (např. od zápisu do obchodního rejstříku). To samozřejmě platí jen pro daňové rezidenty.

Nepodnikatelská právnická osoba

Právnické osobě - neziskové organizaci (viz Neziskové subjekty a DPH), která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, vzniká povinnost podat přihlášku k registraci nikoli automaticky jejím vznikem, ale až ode dne, kdy začne vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začne přijímat příjmy.

Fyzické osoby

U fyzických osob vzniká povinnost registrovat se již v návaznosti na příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a na příjmy z pronájmu. Fyzické osoby jsou povinny se registrovat do 15 dnů od nabytí právní moci oprávnění anebo ode dne, kdy obdrží příjem tohoto druhu.

Nerezident

Nerezident daňový je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů od vzniku stálé provozovny. Dále mu vzniká povinnost podat přihlášku k registraci, pokud získá příjem ze zdroje na území České republiky anebo začne vykonávat činnost, z níž se příjmy považují za příjmy ze zdroje na území České republiky.

Příklad
Jde-li o nerezidenta, pak nemusí podávat přihlášku k registraci, pokud má jen příjmy, které nejsou předmětem daně anebo jsou od ní osvobozeny či tvoří samostatné základy daně, ze kterých se sráží daň zvláštní sazbou.

Zaměstnavatel

Plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob nejpozději do

Nahrávám...
Nahrávám...