dnes je 17.6.2024

Input:

Účtová skupina 62 - Aktivace

14.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

8.3.3.3
Účtová skupina 62 – Aktivace

Ing. Blanka Jindrová

Aktivace

Aktivace znamená pořízení (nabytí) majetku účetní jednotky jeho vytvořením vlastní činností. V průběhu výroby materiálu, zboží, dlouhodobého hmotného majetku, vnitropodnikových služeb apod. vznikají průběžně náklady ve tř. 5, které je nutné aktivovat prostřednictvím výnosů na příslušný majetkový účet, pokud vyrobený majetek nebude realizován mimo účetní jednotku. Smyslem aktivace je dodržení zásady účtování nákladů a výnosů ve vztahu k výkonům, dodržení věcné a časové souvislosti s daným obdobím a reálné zobrazení činností účetní jednotky, tj. reprodukčního procesu.

U takto vzniklých zásob v rámci účetní jednotky nemůže být realizován žádný zisk, jejich tvorba nesmí ovlivnit výsledek hospodaření (proto jsou náklady tř. 5 na ně vynaložené aktivovány do výnosů pomocí účtu 621).

Aktivace se může týkat tvorby dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, materiálu i služeb.

Účet 621 – Aktivace materiálu a zboží

Účtuje se zde o materiálu a zboží, vyrobeném ve společnosti a určeném buď k dalšímu prodeji (výrobky) nebo k dalšímu použití v účetní jednotce.

Zvyšuje-li se zásoba materiálu a zboží vlastní výrobou (tzn., že zásoby nebyly pořízeny dodavatelsky, ale byly na ně při jejich tvorbě vynaloženy náklady v účetní jednotce), musí být vynaložené náklady aktivovány do výnosů. Na zásoby vzniklé v rámci účetní jednotky, nesmí být realizován žádný zisk, jejich tvorba nesmí ovlivnit výsledek hospodaření (proto jsou náklady tř. 5 na ně vynaložené aktivovány do výnosů pomocí účtu 621).

Účtování aktivace materiálu a zboží

Č. Text MD D
1. Účtování náběhu nákladů na výrobu materiálu a zboží v průběhu roku 5xx různé účty
2. Aktivace materiálu vlastní výroby
– způsob A 112 621
– způsob B 501 621
3. Aktivace zboží vlastní výroby
– způsob A 132 621
– způsob B 504 621

Výnosy na tomto účtu patří do základu daně. Nesmíme zapomenout o aktivaci účtovat do výnosů v souladu s účetními předpisy, neboť by byl zkrácen základ daně a zdanitelné příjmy.

Účet 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb

Na tomto účtu na straně Dal se zachycuje například vnitropodniková přeprava se souvztažným zápisem MD účtů účtových skupin 11x, 13x, 04x nebo 50x, popřípadě na MD účtu 513, jde-li o použití vnitropodnikových služeb pro účely reprezentace.

Účtování aktivace vnitropodnikových služeb

Č. Text  MD D
1. Přeprava nakoupeného materiálu účtovaného způsobem A vlastní dopravou 111 622
2. Příjemka materiálu na sklad (v ceně zahrnuta vlastní doprava) 112 111
3. Přeprava nakoupeného materiálu účtovaného způsobem B vlastní dopravou 501 622
4. Přeprava nakoupeného zboží účtovaného způsobem A vlastní dopravou 131 622
5. Příjemka zboží na sklad, do prodejny (v ceně zahrnuta vlastní doprava) 132 131
6. Přeprava nakoupeného zboží účtovaného způsobem B vlastní dopravou 504 622
7. Náklady na zpracování materiálu účtovaného způsobem A (např. rozřezání) 112 622
8. Náklady na zpracování materiálu účtovaného způsobem B (např. rozřezání) 501 622
9. Vedlejší pořizovací náklady poskytnuté ve vlastní režii při pořízení dlouhodobého hmotného majetku 042 622
10. Vedlejší pořizovací náklady poskytnuté ve vlastní režii při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 041 622
11. Poskytnutí služeb ve vlastní režii bezplatně vlastním zaměstnancům 527, 528 622
12. Poskytnutí služby ve vlastní režii pro účely reprezentace 513 622
13. Bezplatné poskytnutí služby ve vlastní režii za účelem daru 543 622

Účet 623 – Aktivace

Nahrávám...
Nahrávám...