dnes je 15.4.2024

Input:

Účtování v přechodném období

1.1.2011, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

12.5.1.2.3
Účtování v přechodném období

Přechodným obdobím nazýváme období počínající rozhodným dnem fúze a končícím dnem předcházejícím dni zápisu fúze do OR. Pojetí účtování v tomto období doznalo změn. Toto období není ani účetním ani zdaňovacím obdobím (to končí až koncem toho roku, ve kterém bylo sloučení zapsáno do OR), nicméně je důležité pro způsob vedení účetnictví.

Do konce roku 2003 platila zásada z § 17 odst. 3 ZÚ: v uvedených případech (tj. přeměn společností) zanikající účetní jednotky v období od rozhodného dne do dne svého zániku vedou účetnictví jménem účetní jednotky, která je nástupnickou společností. Novela ZÚ platná od 1. 1. 2004 zásadně pozměnila vedení účetnictví v tomto období v § 17 odst. 3: účetní jednotky zúčastněné na přeměně společnosti otevírají účetní knihy k rozhodnému dni přeměny společnosti a vedou účetnictví samostatně od rozhodného dne přeměny společnosti do dne zápisu přeměny společnosti do OR. Nástupnická účetní jednotka upraví účetnictví zúčastněných účetních jednotek ke dni zápisu přeměny společnosti s účinky od rozhodného dne. Účetní závěrky se nesestavují ke dni zápisu, ani ke dni mu předcházejícímu nebo následujícímu.

Od 1. 1. 2004 otevírají zúčastněné jednotky svá účetnictví a vedou je nadále samostatně. Nebudou však samostatně provádět účetní závěrky. Jsou dvě možnosti postupu v souvislosti se zápisem do OR. Jedna je v "konsolidaci“ dosud samostatně vedených účetnictví ke dni zápisu, vyloučení vnitřních obratů apod. a další vedení již jen sloučeného jediného účetnictví do účetní závěrky. Druhou možností, která není zakázaná, je vést oddělená účetnictví až do účetní závěrky a teprve v rámci ní "konsolidovat“ účetnictví od zahajovací rozvahy do konečné rozvahy. Záleží na účetních jednotkách, která verze pro ně bude schůdnější. Důležité jsou technické podmínky – např. jestliže sloučené účetní jednotky používají různé účetní

Nahrávám...
Nahrávám...