dnes je 16.7.2024

Input:

Ústavní soud vrátil důchodcům slevu na dani

15.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2014.18.1 Ústavní soud vrátil důchodcům slevu na dani

Ing. Martin Děrgel

Vyspělost národa se pozná mimo jiné také podle toho, jak se chová ke svým rodičům a prarodičům. Z tohoto úhlu pohledu nejsou čeští pravicoví zákonodárci vůbec vyspělí. Od roku 2013 totiž svévolně odebrali starobním důchodcům možnost snížit si daně z příjmů o základní slevu na dani 24 840 Kč, kterou si jinak bez jakýchkoli dalších podmínek mohou nárokovat všichni poplatníci, dokonce i cizinci. Naštěstí ale nyní 4. srpna Ústavní soud starobním důchodcům tuto slevu na dani vrátil, a to zpětně od počátku roku 2014. V tomto stručném příspěvku si tuto – pro výdělečně činné aktivní seniory – příznivou novinku upřesníme a ukážeme si také hlavní důvody jejich rozhodnutí, kterým rozhodně nebyla – jak tvrdí zlé jazyky – věkovitost soudců.

Kdo je starobní důchodce

Za starobního důchodce se v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění p.p., považuje pojištěnec, který má nárok na starobní důchod tím, že dosáhl stanovené doby pojištění a věku, příp. splňuje další podmínky zákona. Tyto parametry se rok od roku mění a závisejí hlavně na roku narození a době pojištění. Zjednodušeně lze říci, že existuje 5 typů, resp. podmínek starobních důchodů:

  1. „Řádný” starobní důchod při dosažení důchodového věku (§ 29 odst. 1)
  2. Tzv. poměrný starobní důchod (§ 29 odst. 2)
  3. Starobní důchod při získání 30 let pojištění (§ 29 odst. 3)
  4. Starobní důchod při splnění podmínek nároku na invalidní důchod (§ 29 odst. 4)
  5. „Předčasný” starobní důchod (§ 31)

Smutný rok 2013 starobních důchodců – bez slevy na dani

Při hledání zdrojů dodatečných daňových příjmů našla minulá pravicová vláda „snadnou oběť” v pracujících starobních důchodcích, kteří tak byli od 1. 1. 2013 daňově znevýhodnění odebráním možnosti základní slevy na dani na poplatníka 24 840 Kč ročně, resp. v případě zaměstnanců o 2 070 Kč měsíčně. Přesněji řečeno, daň z příjmů se o tuto slevu na dani nesnižovala u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobíral starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu. Nebylo přitom podstatné, jaké zdanitelné příjmy starobní důchodce měl, ani nezáleželo na výši důchodu.

Poznámka: Základní slevu na dani, resp. její předchůdkyni základní nezdanitelnou částku na poplatníka, nemohli starobní důchodci uplatnit ani před rokem 2008, ledaže důchod nepřesáhl částku 38 040 Kč za rok.

Tato základní osobní sleva na dani na poplatníka – § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. („ZDP”) prakticky představuje nezdaňovanou část základu daně ve výši 165 600 Kč (ročně), resp. u zaměstnanců nezdaňovanou část základu pro výpočet měsíční zálohy na daň 13 800 Kč.

Tatam je doba pasivních seniorů, kteří si vystačí s koníčky a vnoučaty. Řada z nich zůstává stále aktivně výdělečně činných v zaměstnání, podnikání nebo v pronájmu a mnozí z nich se jen tak nesmířili s tím, že by se jim daň z příjmů měla fakticky zvýšit o téměř 25 tisíc korun. A jako „tonoucí” se chytili pomyslného „stébla” psaného textu zákona, který fakticky testoval pouze pobírání starobního důchodu k 1. lednu daného roku. Desítky tisíc starobních důchodců proto zkusilo štěstí a požádali správu sociálního zabezpečení, případně jiného plátce důchodu, o přerušení výplaty starobního důchodu v lednu 2013. Ti odvážnější požádali o přerušení na pouhý jeden den – 1. 1. Ti naopak přeci jen poněkud obezřetnější raději takto přerušili pobírání důchodu po celé první čtvrtletí – kde není daňová optimalizace jediným důvodem, neboť to znamená mírně navýšení důchodu.

Na což reagovalo Generální finanční ředitelství tiskovou zprávou již 8. 1. 2013, podle níž v případě, že ze všech objektivních okolností vyplývá, že jediným účelem přerušení vyplácení starobního důchodu k 1. 1. je získání slevy na poplatníka, bude tento postup posuzován orgány Finanční správy ve vztahu k možnému zneužití práva, a to se všemi důsledky vyplývajícími z daňového řádu. Neboli lapidárně řečeno pro daňové účely nebude účelově krátké přerušení vyplácení důchodu účinné. Je ovšem otázkou, jak by to viděl posléze správní soud.

Pozor!
Sleva na dani pro starobní důchodce za zdaňovací období roku 2013 byla nálezem Ústavního soudu ze dne 16. září 2014 navrácena. Podrobnosti naleznete zde:
Informace Finanční správy ČR k uplatnění slevy na dani pro starobní důchodce
Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na dani na poplatníka starobního důchodce za rok 2013

Veselý rok 2014 starobních důchodců – již zase se slevou na dani

Toto znevýhodnění starobních důchodců mělo platit ještě i v letech 2014 a 2015. Ovšem 30. července 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý plénem Ústavního soudu dne 10. července 2014, jímž – na návrh nespokojené skupiny senátorů – rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců. Jedná se o nález sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který posléze vyšel 4. srpna ve Sbírce zákonů pod pořadovým číslem 162/2014 Sb., čímž nabyl účinnosti (závaznosti). Samotné rozhodnutí bylo velice stručné:

Ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 500/2012 Sb., se ve slovech „; daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu” ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Tímto Ústavní soud k 4. 8. 2014 zrušil zákaz uplatnění základní slevy na dani ve výši 24 840 Kč ročně fyzickým osobám, které k 1. lednu příslušného kalendářního roku pobíraly starobní důchod.

Z nálezu vyplývá, že pracující starobní důchodci si mohou – jako všichni ostatní poplatníci – uplatnit základní slevu na dani již za celý kalendářní rok 2014, i když byli k 1. lednu 2014 pobírateli starobního důchodu. Slevu na dani si poplatník může uplatnit

Nahrávám...
Nahrávám...