dnes je 24.5.2024

Input:

Vozidlo neposkytnuté zaměstnavatelem

3.9.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

8.4.5
Vozidlo neposkytnuté zaměstnavatelem

Ing. Karel Janoušek

Zaměstnavatel může ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 ZP zaměstnance požádat, aby na pracovní cestě použil jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele anebo vozidlo, které má zaměstnavatel pronajato či vypůjčeno. Takovýmto vozidlem, tj. vozidlem které zaměstnavatel zaměstnanci neposkytl, je zpravidla soukromé vozidlo zaměstnance, tj. vozidlo, které je výlučným anebo podílovým spoluvlastnictvím zaměstnance, anebo vozidlo ve společném jmění manželů. Může však jít také o vozidlo, které má zaměstnanec v nájmu (např. z půjčovny vozidel), které si pořizuje formou finančního leasingu anebo které má vypůjčeno (§ 2193 a násl. NOZ) nebo které používá na základě smlouvy o výprose (§ 2189 a násl. NOZ). Případné zahrnutí vozidla v obchodním majetku zaměstnance jako fyzické osoby – podnikatele není pro uvedené účely rozhodující.

V případě

Nahrávám...
Nahrávám...