dnes je 27.5.2024

Input:

Výnosy

1.1.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.2.2
Výnosy

Ing. Blanka Jindrová

Výnos vzniká v souvislosti s hospodářskou činností podniku jako ekvivalent za prodané výrobky, zboží či provedené služby. Výnos je pouze takový příjem, v širším slova smyslu, který způsobuje zvýšení výsledku hospodaření účetní jednotky.

Příjmy

Příjem znamená jakýkoliv přírůstek prostředků, např. zvýšení aktiv v důsledku přijaté půjčky, zvýšení kapitálu vkladem či darem.

Členění výnosů - finanční účetnictví

A) FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ

Realizační princip

Realizační princip rozlišuje dva aspekty rozeznání elementů účetních výkazů:

  1. v období, kdy jsou výkony realizovány, vykazují se výnosy ve výkazu zisku a ztráty,

  2. do doby jejich realizace se dané výrobky považují za majetek a vykazují se v rozvaze.

Výnosy podle vztahu k úrovni výkonů rozlišujeme na výnosy externí a výnosy interní.

  1. Výnosy externí jsou finančním ekvivalentem, který podnik získává prodejem svých výkonů a který se projeví v rozvaze přírůstkem finančních prostředků nebo pohledávek.

  2. V případě interních výnosů se pojem používá k vyjádření přírůstku výkonů provedených v konkrétním vnitropodnikovém útvaru. Tento přírůstek je zpravidla oceněn na úrovni nákladů, které bylo třeba na provedení výkonů vynaložit. V rozvaze se projeví jako přírůstek nedokončené výroby, polotovarů, hotových výrobků nebo jiného aktivovaného majetku, ne však ve formě pohledávek nebo finančních prostředků.

Pro externí i interní výnosy je stejně jako pro náklady typický jejich účelový vztah k výkonům.

Výnos může být spojen:

  1. s

Nahrávám...
Nahrávám...