dnes je 18.6.2024

Input:

Základ daně - úvodní ustanovení

7.12.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

10.2.2.5
Základ daně – úvodní ustanovení

Ing. Miloš Hovorka

Základní ustanovení

Základní ustanovení o stanovení základu daně u poplatníků daně z příjmů právnických osob je v § 20 odst. 1 ZDP, kde je uvedeno, že pro stanovení základu daně platí ustanovení §§ 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6 § 20 ZDP.

To znamená, že pro poplatníky platí ustanovení §§ 23 až 33 ZDP, kde je stanoveno:

  • - co je základem daně,
  • - z čeho se pro zjištění základu daně vychází,
  • - co se do základu daně nezahrnuje,
  • - o co se musí zjištěný základ daně zvýšit a o co se naopak může snížit,
  • - co se považuje za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a co za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely uznat nelze,
  • - co se považuje za hmotný a nehmotný majetek, technické zhodnocení a jakým způsobem se výdaje (náklady) na jejich pořízení uplatňují v daňových výdajích (nákladech) a další.

V odstavcích 2 až 6 jsou řešeny specifické situace při stanovení základu daně u poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, u investiční společnosti vytvářející podílové fondy, u komanditní společnosti, u poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, u poplatníka, který je komplementářem komanditní společnosti.

Základ daně – komanditní společnost

Základ daně u komanditní společnosti

U komanditní společnosti se základ daně stanovený podle §§ 23 až 33 snižuje o částku připadající komplementářům (podle § 100 odst. 1 obchodního zákoníku platí, že rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru stanoveném ve společenské smlouvě, jinak v poměru splacených vkladů).

Základ daně u komanditní společnosti se snižuje o částku připadající komplementářům, protože tito budou částku, která na ně připadá, zahrnovat do svých základů daně podle pravidel stanovených v § 20 odstavci 6 (viz dále).

Příklad

Základ daně komanditní společnosti za zdaňovací období 2004 činí 20.000.000 Kč. Protože ve společenské smlouvě je stanoveno, že na komplementáře připadá 50 % ze zisku komanditní společnosti, tak na komplementáře bude také připadat 50 % ze základu daně komanditní společnosti.

Základ daně komanditní společnosti za zdaňovací období 2004 ve výši 20.000.000 Kč nakonec bude snížen o částku připadající komplementářům, tj. 10.000.000 Kč, a bude činit 10.000.000 Kč.

Základ daně – společník v. o. s.

Základ daně u poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti

U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti, je součástí základu daně část základu

Nahrávám...
Nahrávám...