dnes je 16.7.2024

Input:

Zdaňovací období

4.12.2012, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

10.2.2.2
Zdaňovací období

Ing. Miloš Hovorka

O která zdaňovací období může jít

Zdaňovacím obdobím poplatníků daně z příjmů právnických osob je podle § 17a ZDP:

  1. kalendářní rok,

  2. hospodářský rok (v návaznosti na podmínky dané zákonem o účetnictví),

  3. období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva (v návaznosti na obchodní zákoník) do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku, nebo

  4. účetní období (v návaznosti na zákon o účetnictví), pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců.

Nahrávám...
Nahrávám...