dnes je 17.6.2024

Input:

Zúčtování daní a dotací

20.8.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

6.4.5
Zúčtování daní a dotací

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Společně s ostatními pohledávkami a dluhy se v účtové třídě 3 účtuje také o pohledávkách a dluzích ze zúčtování daní ve skupině 34.

Účty účtové skupiny 34 zachycují především vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka nebo plátce daně. Třídění účtů pro zúčtování daní navazuje na zákon o soustavě daní.

Pohledávky a dluhy z daní se sledují podle hlavních skupin daní, především za daně přímé a daně nepřímé.

Přímé daně

Ke sledování zúčtovacích vztahů z přímých daní, tj. daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slouží účty 341 – Daň z příjmů a 342 – Ostatní přímé daně.

Daň z

Nahrávám...
Nahrávám...