dnes je 23.5.2024

Input:

111 - Pořízení materiálu (při způsobu A účtování zásob)

18.4.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

111 – Pořízení materiálu (při způsobu A účtování zásob)

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet se užívá při účtování materiálu průběžným způsobem A. Zachycuje se na něm cena pořízení materiálu a vedlejší náklady s pořízením související, které se stávají součástí pořizovací ceny materiálu. Převzetí materiálu na sklad se účtuje v pořizovací ceně, popř. ve vlastních nákladech nebo v reprodukční pořizovací ceně.

Směrnice: Zásoby – materiál, Zásoby – vlastní výroby, Zásoby – zboží, Změny účetních metod, Druhové a účelové náklady a výnosy, Škody, Vzájemné zúčtování

§ 24–27, 29, 30 ZoÚ, § 9, § 23, § 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, ČÚS 019

JUD

Jde o kalkulační účet, který nemá k rozvahovému dni zůstatek.

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF Pořízení materiálu na základě dodavatelské faktury 111 321 *)
2. P Pořízení materiálu za hotové 111 211
3. PF,
P
Náklady související s pořízením materiálu, které jsou součástí pořizovací ceny:


a) externí doprava, provize, pojistné 111 321,
211
Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.
b) clo 111 379
c) DPH u neplátce 111 321
Nahrávám...
Nahrávám...