dnes je 23.5.2024

Input:

§ 13a ZoÚ Zjednodušený rozsah účetnictví

11.4.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

9.1.2.6
§ 13a ZoÚ Zjednodušený rozsah účetnictví

Ing. Alena Čechová

Úplné znění

Ustanovení související k § 13a ZoÚ

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)

  • - § 25 odst. 3 – Oceňování ke konci rozvahového dne
  • - § 26 odst. 3 – Oceňování
  • - § 27 – Oceňování
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

  • - § 45 – Hospodaření organizačních složek státu
 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Komentář

Komentář k § 13a ZoÚ

Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,

 1. sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny (první dvě číslice), nevyžaduje-li zvláštní právní předpis (například § 45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění dalších předpisů, na jehož základě je stanoven prováděcí vyhláškou závazný účtový rozvrh syntetických účtů) členění podrobnější,
 2. mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize,
 3. nepoužijí ustanovení § 25 odst. 3 ZoÚ, s výjimkou odpisů, (tzn., že nepoužijí účty časového rozlišení)
 4. nepoužijí ustanovení § 26
Nahrávám...
Nahrávám...