dnes je 15.7.2024

Input:

186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách, ve znění účinném k 1.7.2025

č. 186/2016 Sb., Zákon o hazardních hrách, ve znění účinném k 1.7.2025
ZÁKON
ze dne 26. května 2016
o hazardních hrách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 20 novelizačních bodů
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 46 odst. 1 a § 77 odst. 6
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá § 130a a mění § 131
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
ruší § 59
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění, celkem k datu 89 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
527/2020 Sb.
(k 1.6.2021)
mění § 6 odst. 1 písm. b) bod 6
527/2020 Sb.
(1.7.2022)
mění § 16a
36/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 12 a § 16 odst. 1
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 132
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.7.2025)
mění § 108a, § 108c a § 129
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 91 odst. 3
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.
§ 2
Působnost zákona
(1)  Tento zákon se vztahuje na provozování hazardních her na území České republiky.
(2)  Hazardní hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu (dále jen „internetová hra”) dostupná
a)  na území České republiky se považuje za provozovanou na území České republiky,
b)  mimo území České republiky se považuje za provozovanou na území České republiky, pokud je také dostupná na území České republiky, kde je provozována na základě základního povolení pro tuto hru.
(3)  Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí na smlouvu uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému, na jinou smlouvu, jejímž předmětem je investiční nástroj podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, nebo na smlouvu, jejímž předmětem je pojištění.
§ 3
Hazardní hra
(1)  Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.
(2)  Tento zákon upravuje tyto druhy hazardních her:
a)  loterii,
b)  kursovou sázku,
c)  totalizátorovou hru,
d)  bingo,
e)  technickou hru,
f)  živou hru,
g)  tombolu,
h)  turnaj malého rozsahu.
§ 4
Vymezení některých pojmů
Pro účely právní úpravy hazardních her se rozumí
a)  účastníkem hazardní hry fyzická osoba, která se k účasti na hazardní hře provozované na území České republiky registrovala nebo zaplatila vklad,
b)  sázejícím účastník hazardní hry, který zaplatil sázku,
c)  vkladem jakékoliv plnění opravňující k účasti na hazardní hře, které představuje zejména
1.  jedna nebo více sázek, nebo
2.  další plnění stanovená provozovatelem, která kromě sázky opravňují účastníka hazardní hry k účasti na hazardní hře,
d)  sázkou sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáváno s výsledkem hazardní hry, včetně
1.  rozdílu mezi nabízenou cenou zboží nebo služby a jejich cenou obvyklou, nebo
2.  částky převyšující cenu za volání nebo odeslání textové nebo multimediální zprávy vyplývající ze smlouvy mezi účastníkem hazardní hry a poskytovatelem služeb elektronických komunikací,
e)  doprovodným plněním vklad nebo jeho část, které kromě sázky opravňují k účasti na konkrétní hře daného druhu hazardní hry,
f)  ostatním plněním vklad nebo jeho část, které nejsou sázkou ani doprovodným plněním,
g)  cizím účastníkem hazardní hry fyzická osoba účastnící se internetové hry neprovozované na území České republiky, pokud hraje proti účastníkovi hazardní hry,
h)  vyplacením výhry
1.  vyplacení žetonů účastníkovi hazardní hry u hracího stolu živé hry na základě vyhodnocení hry živé hry v kasinu, pokud nejde o karetní turnaj,
2.  zaevidování peněžních prostředků na uživatelské konto účastníka hazardní hry, pokud jsou předmětem výhry peněžní
Nahrávám...
Nahrávám...