dnes je 15.7.2024

Input:

§ 31a Platební kalendář

21.2.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.6.310001
§ 31a Platební kalendář

Ing. Hana Straková

§ 31a
Platební kalendář

 1. Platební kalendář je daňovým dokladem, pokud
  1. obsahuje náležitosti daňového dokladu,

  2. osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, poskytuje úplatu před uskutečněním zdanitelného plnění a

  3. je na něm uveden rozpis plateb na předem stanovené období.

 2. Platební kalendář nemusí obsahovat den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty.
 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 4 Vymezení základních pojmů

  • § 21 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti

  • § 26 Daňový doklad

  • § 27 Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů

  • § 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku

  • § 29 Náležitosti daňového dokladu

  • § 30 Vystavování zjednodušeného daňového dokladu

  • § 30a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu

  • § 33 Daňový doklad při dovozu

  • § 33a Daňový doklad při vývozu

  • § 36 Základ daně

  • § 36a Základ daně ve zvláštních případech

  • § 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

  • § 37a Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění

  • § 72 Nárok na odpočet daně

  • § 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Směrnice Rady 2006/112 ES

Platební kalendář je zvláštním daňovým dokladem. Vystavuje se v případě, kdy osoba, pro kterou se uskutečňuje opakované plnění, provádí platby před samotným uskutečněním zdanitelného plnění. Může se jednat například o dodávky elektrické energie, vody apod., které jsou poskytovány v

Nahrávám...
Nahrávám...