dnes je 16.7.2024

Input:

§ 33 Daňový doklad při dovozu

21.2.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.6.33
§ 33 Daňový doklad při dovozu

Ing. Hana Straková

§ 33
Daňový doklad při dovozu

 1. (1) Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska se považuje
  1. rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost,

   nebo

  2. jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.

 2. (2) Za daňový doklad při vrácení zboží zpět do tuzemska se považuje rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, pokud je daň zaplacena.
 • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • § 12 Místo plnění při dovozu zboží

  • § 20 Dovoz zboží

  • § 23 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží

  • § 36 Základ daně

  • § 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

  • § 69 Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

  • § 71 Osvobození od daně při dovozu zboží

  • § 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

  • § 108 Osoby povinné přiznat a zaplatit daň

Směrnice Rady 2006/112 ES

Celní kodex společenství

K § 33 odst. 1

Za daňový doklad při dovozu zboží do tuzemska je považováno:

 • - rozhodnutí o propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vznikla daňová povinnost nebo,
 • - jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním úřadem, za podmínky, že je daň zaplacena.

Tato rozhodnutí mohou být jak v listinné podobě tak i v elektronické podobě. Z výše uvedeného

Nahrávám...
Nahrávám...