dnes je 25.6.2024

Input:

§ 33 ZDNV Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí

11.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

5.1.2.1.2.2
§ 33 ZDNV Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 33 ZDNV

 • Zákonné opatření Senátu č. 340/2012 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (ZDNV)

  • - § 31
  • - § 33 odst. 2
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

  • - § 52
 • Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

  • - § 54
Komentář

Komentář k § 33 ZDNV

V případě nemovitých věcí neevidovaných v katastru nemovitostí je rozhodnou skutečností nabytí vlastnického práva k takové nemovité věci:

Nejčastěji je rozhodujícím okamžikem nabytí účinnosti smlouvy, na základě níž došlo k převodu vlastnického práva k nemovité věci. Tzn. den podpisu posledního účastníka smlouvy nebo den určený účastníky ve smlouvě.

Speciální případy běhu lhůty pro podání daňového přiznání upravuje § 33 odst. 2 ZDNV. Vztahují se k vydražení, předražku a k nabytí neoprávněně zřízené stavby.

Novela občanského soudního řádu (§ 336ja zákona č. 99/1963 Sb.) připouští v případě vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti možnost písemně do patnácti dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu navrhnout nabytí dražené nemovitosti za částku alespoň o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Pokud je cena v této lhůtě i zaplacena, usnesení o příklepu soud zruší a rozhodne kdo a za jakou cenu nemovitost nabývá.

Je-li nemovitá věc vydražena v dražbě, ovšem s výjimkou veřejné dražby, běží lhůta pro podání daňového přiznání podle § 33 odst. 2 písm. a) ZDNV do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly splněny podmínky pro nabytí vlastnického práva, a to buď pro nabytí vlastnického práva vydražitelem, nebo předražitelem.

Má-li vlastnické právo nabýt vydražitel, musí být kumulativně splněny dvě podmínky. Jednak musí být zaplaceno nejvyšší podání a dále musí nabýt právní moci usnesení o příklepu. Pro běh lhůty

Nahrávám...
Nahrávám...