dnes je 22.5.2024

Input:

§ 38t ZDP

28.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.1.4.1.23
§ 38t ZDP

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související k § 38t ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 2
  • - § 4
  • - § 17
  • - § 22
  • - § 37
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

  • - § 20
  • - § 22
  • - § 57 až 59
  • - § 247
Komentář

Komentář k § 38t ZDP

Aby si mohli správci daně případně konkrétně a cíleně ověřit splnění některých daňových povinností poplatníky daní z příjmů, je určitým subjektům uložena tzv. práskací povinnost. Tato oznamovací povinnost – pod hrozbou postihu samotného (ne)oznamovatele za její nesplnění – se konkrétně týká těchto případů:

 • Pojišťovny jsou povinny do 30 dnů sdělit správci daně výplatu pojistného (nebo zálohy na pojistné plnění):

  • - Nezdaněné (srážkovou daní) a od daně neosvobozené částky přes 25 000 Kč vyplacené fyzické osobě, které nahrazují zdanitelný příjem (například pojistné plnění za odcizené zásoby ze skladu živnostníka).
 • Daňoví rezidenti Česka a zdejší stálé provozovny nerezidentů mají povinnost oznámit neprodleně svému správci daně uzavření kontraktu s nerezidentem, na jehož základě může vzniknout stálá provozovna.

  • - Jde o to, že v případě nerezidentů podléhají v Česku zdanění zejména jejich příjmy plynoucí jejich stálým provozovnám umístěným v Česku, a to jak u nerezidentů ze smluvních tak i nesmluvních států.
 • Orgány Celní správy ČR oznamují správci daně darování movitého majetku z ciziny nebo do ciziny.

  • - Poznámka, jde o novinku v daních z příjmů od roku 2014, která souvisí se začleněním zrušené daně darovací – kde tuto povinnost měly celní úřady do konce roku 2013 – do předmětu daní z příjmů.
Příklady

Příklad – Oznámení možného vzniku stálé provozovny

ABC, s. r. o. je daňovým rezidentem České republiky a pro účely rozšíření výroby plánuje výstavbu nové haly. Z výběrového řízení zadavatele vzešla vítězně firma Tatry, a. s., která má sídlo a proto i daňovou rezidenci na Slovensku. Výstavba zřejmě potrvá déle než 12 měsíců. Podle § 17 odst. 4 ZDP mají daňoví nerezidenti v Česku daňovou povinnost k DPPO omezenu pouze na příjmy ze zdrojů na našem území uvedených v § 22 ZDP.

Jedním z nich jsou i příjmy ze stálé provozovny umístěné v Česku, což umožňuje i daňová smlouva mezi ČR a Slovenskem (článek 7 odst. 1 Sdělení č. 100/2003 Sb.m.s.). Podle § 22 odst. 2 ZDP se staveniště a místo provádění stavebně montážních projektů považují za stálou provozovnu, přesáhne-li jejich trvání 6 měsíců v období 12 měsíců. Což zmírňuje Smlouva tím, že časový test prodlužuje na 12 měsíců [čl. 5 odst. 3 písm. a) dtto].

Třebaže při uzavření kontraktu ještě není

Nahrávám...
Nahrávám...