dnes je 18.6.2024

Input:

§ 50 Opravný daňový doklad

22.5.2009, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.8.50
§ 50 Opravný daňový doklad

Ing. Hana Straková

§ 50
Opravný daňový doklad

 1. (1) Opravný daňový doklad obsahuje náležitosti odpovídající původně vystavenému daňovému dokladu, včetně údajů o původním základu daně a o výši nesprávně uplatněné daně. Původní základ daně a nesprávně uplatněná daň se uvede se záporným znaménkem. Opravný daňový doklad musí obsahovat číslo původního daňového dokladu.

 2. (2) Při opravě výše daně u zdanitelného plnění opravný daňový doklad dále obsahuje základ daně z původně vystaveného daňového dokladu s kladným znaménkem, příslušnou sazbu daně a výši daně.

 3. (3) Při opravě výše daně u plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem daně, opravný daňový doklad dále obsahuje základ daně z původně vystaveného daňového dokladu s kladným znaménkem a sdělení, že plnění je osvobozeno od daně nebo není předmětem daně podle tohoto zákona.

 4. (4) Pokud se oprava výše daně týká více plnění, ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady podle § 26, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny opravy na opravném daňovém dokladu, uvedeny pouze jednou. Ve vazbě na původní daňové doklady však musí být na opravném daňovém dokladu vždy uvedena čísla původních daňových dokladů.
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 28

  • § 49

  • § 77

Směrnice Rady 2006/112 ES

V § 50 ZDPH jsou, ve vazbě na předcházející ustanovení, která se týkají opravy výše daně, uvedeny náležitosti opravného daňového dokladu.

K § 50 odst. 1

V odstavci 1 jsou uvedeny náležitosti, které obsahuje opravný daňový doklad: základ daně a výše daně se zápornou hodnotou odpovídající původnímu daňovému dokladu a mimo jiné údaje i číslo původního daňového dokladu.

K § 50 odst. 2

V případě, kdy základ daně zůstává ve stejné výši, ale opravuje se sazba daně a tím i výše daně, bude na opravném daňovém dokladu uveden:

 • základ daně s kladným znaménkem,

 • správná sazba daně a výše daně.

K § 50 odst. 3

Byla-li uplatněna

Nahrávám...
Nahrávám...