dnes je 22.5.2024

Input:

602 - Tržby z prodeje služeb

3.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

602 – Tržby z prodeje služeb

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují tržby za poskytnuté služby souvztažně s účty skupiny 31x – Pohledávky, popř. s účty 351 a 352 – Pohledávky v rámci podnikatelského seskupení.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, část 4.2. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: I. – Tržby z prodeje výrobků a služeb

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VF Zaúčtování pohledávek a výnosů za dodané služby 311
315
351
352
602
2. Úhrada faktury – výpis z  peněžních prostředků na účtech 221 311
315
351
352

3. P Tržby v hotovosti 211 602
4. VZ,
VF
Časové rozlišení formou příjmů příštích období:

ČÚS 017
a) realizace v běžném roce 385 602
b) vyfakturování dodávek v následujícím účetním období 311 385
5. VF Poskytnutí slevy odběrateli po vyfakturování dodávky - 311
- 315
- 602
Nahrávám...
Nahrávám...