dnes je 15.7.2024

Input:

§ 6e Plátci

19.3.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.2.60005
§ 6e Plátci

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

§ 6e ZDPH

(1) Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.

(2)  Pokračováním v uskutečňování ekonomických činností se pro účely tohoto zákona rozumí pokračování v podnikání na základě živnostenského nebo jiného oprávnění nebo pokračování v jiných ekonomických činnostech.

§ 6 – 6d ZDPH

§ 6f ZDPH

§ 94 ZDPH

§ 94a ZDPH

§ 96 ZDPH

§ 106 ZDPH

• Přechodná ustanovení, Článek II – body 4, 5 a 6

Vztah k dalším předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

V § 6e je stanoven postup při uskutečňování ekonomické činnosti po zemřelém plátci.

K § 6e odst. 1

Dědic, který majetek nabyl po zemřelém plátci a který pokračuje v uskutečňování ekonomických činností, je plátcem ode dne přechodu daňové povinnosti zůstavitele.

K § 6e

Nahrávám...
Nahrávám...