dnes je 15.7.2024

Input:

§ 98 DŘ Pomůcky a sjednání daně

7.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.3.6.3.8
§ 98 DŘ Pomůcky a sjednání daně

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 98 DŘ

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 5 odst. 3
Komentář

Komentář k § 98 DŘ

Odstavec 1 opravňuje správce daně v případě, že daňový subjekt nesplní při dokazování jím uváděných skutečností některou ze svých zákonných povinností (např. nevede řádným způsobem účetnictví nebo jinou povinnou evidenci, neumožňuje správci daně zahájení a provedení daňové kontroly, nereaguje na výzvy správce daně, neposkytuje správci daně potřebnou součinnost při postupu k odstranění pochybností), v důsledku čehož nelze daň stanovit dokazováním, stanovit daň podle pomůcek, které má správce daně k dispozici nebo které si opatří, a to i bez součinnosti s daňovým subjektem.

Podle odstavce 2 je v souladu se zásadou přiměřenosti podle § 5 odst. 3 DŘ správce daně povinen při stanovení daně podle pomůcek přihlédnout i k těm zjištěným okolnostem, ze

Nahrávám...
Nahrávám...