dnes je 16.7.2024

Input:

Daň z přidané hodnoty

17.12.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

6.4.5.3
Daň z přidané hodnoty

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je hlavní nepřímou daní.

Účet 343 – DPH

Registrovaný plátce DPH ve smyslu ustanovení zákona o DPH využívá účtu 343 – DPH. Neplátci daně zahrnují DPH v souladu s platným zněním zákona o DPH do ceny majetku nebo do nákladů, na výstupu DPH vůči odběratelům neuplatňují.

Neutrální daň

Za zásadní lze považovat skutečnost, že daň se u plátců nedotýká nákladů, výnosů a zisku účetní jednotky. Proto se označuje jako podnikově neutrální daň.

Postup při zdaňování zajišťuje, aby konečný výkon byl DPH zatížen jen jednou, i když byl daní postupně zatěžován na jednotlivých stupních zhodnocovacího procesu.

Přidaná hodnota

Na každém stupni se zdaňuje hodnota, která v důsledku činnosti podniku ve vztahu k danému výkonu přibyla (v podstatě ve formě mzdových a finančních nákladů, odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zisku) v porovnání s předchozím stupněm. To znamená, že zatížení uplatnění DPH z hlediska administrativy nese účetní jednotka.

DPH je modelována tak, že umožňuje veškeré nakoupené výkony vést v účetnictví účetní jednotky bez daně, tj. v

Nahrávám...
Nahrávám...